Projekt partyworkingowy „Bezpieczna Przestrzeń”

Polska Sieć Polityki Narkotykowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym realizuje projekt partyworkingowy „Bezpieczna przestrzeń”, w ramach którego odbywają się działania związane z profilaktyką, redukcją szkód oraz pierwszą pomocą narkotykową na festiwalach oraz warszawskich imprezach.

Na naszych stoiskach można skorzystać z materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących substancji psychoaktywnych, bezpiecznego seksu, profilaktyki HIV, prawa i polityki narkotykowej w Polsce oraz na świecie. „Bezpieczna przestrzeń” to także specjalnie przygotowana strefa z materacami, kocami i poduszkami, gdzie można zaznać odpoczynku i spokoju. Zapewniamy dostęp do bezpłatnej wody, elektrolitów, gumy do żucia, owoców i artykułów higienicznych: sól fizjologiczna, gaziki odkażające i zatyczki do uszu.

Dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego prowadzona jest rzetelna edukację na temat psychodelików i ich potencjalnego zastosowania w psychoterapii i medycynie. Dodatkowo udzielamy również wsparcia typu psycare/psyhelp osobom, które po przyjęciu substancji psychodelicznych zmagają się z trudnymi lub nieprzyjemnymi doświadczeniami.

Wszystkie działania realizujemy w oparciu o strategie z zakresu redukcji szkód, czyli najbardziej skuteczną formę ograniczenia występowania szkód zdrowotnych u osób okazjonalnie zażywających substancje psychoaktywne. Oferujemy wsparcie wykwalifikowanych partyworkerek/-ów w sytuacjach problematycznych oraz kompletną i aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa związanego z zażywaniem narkotyków.

Za koordynację projektu odpowiada Aleksandra Pałaszewska (email: apalaszewska@politykanarkotykowa.com)

Projekt „Bezpieczna przestrzeń” jest współfinansowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.