WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI "NAUKA PSYCHODELICZNA 2024"!

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHODELICZNE

O NAS

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne (PTP) to inicjatywa, która powstała w ramach działalności Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, aby popularyzować i wspierać badania naukowe nad substancjami psychodelicznymi (psychodelikami). Planujemy stworzyć przestrzeń do merytorycznej debaty na temat ich potencjalnego zastosowania w nauce, medycynie, psychoterapii i kulturze, co może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Towarzystwo zrzesza specjalistów reprezentujących wiele dziedzin i zawodów m.in.: aktywistów, antropologów społecznych, artystów, biologów, chemików, dziennikarzy, etnobotaników, farmaceutów, lekarzy, prawników, psychologów, socjologów oraz zielarzy, a także osoby zainteresowane rozwojem nauki i debaty dotyczącej psychodelików w Polsce. 

NASZE CELE

01

Stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy między profesjonalistami, którzy zajmują się tematem psychodelików. 

02

Wspieranie badań naukowych nad psychodelikami, ze szczególnym uwzględnieniem ich leczniczego potencjału.

03

Edukacja społeczeństwa poprzez udzielanie rzeczowych informacji opartych na badaniach naukowych, dotyczących pozytywnych i negatywnych konsekwencji związanych z rekreacyjnym i terapeutycznym stosowaniem psychodelików. 

04

Integracja środowiska psychodelicznego w Polsce. Stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń. Zbieranie, przetwarzanie i promowanie wiedzy naukowej dotyczącej psychodelików. 

05

Wprowadzenie dekryminalizacji psychodelików oraz pomoc prawna oskarżonym w przypadku spraw karnych za posiadanie psychodelików na własny użytek.

06

Zapobieganie i redukcja szkód związanych z rekreacyjnym używaniem psychodelików poprzez akcje edukacyjne oraz partyworking.

07

Zmiana statusu prawnego psychodelików poprzez przeniesienie ich w Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy I-P (substancje o braku zastosowań medycznych i wysokim potencjale nadużywania) do grupy IV-P (substancje o istotnych zastosowaniach medycznych i małym potencjale nadużywania, które mogą być stosowane w celach medycznych, naukowych i przemysłowych).

08

Ubieganie się o uprawę medycznej marihuany w Polsce, co przyczyni się do obniżenia ceny leku, zwiększenia jego dostępności dla pacjentów oraz rozwoju polskiej gospodarki.

PARTNERZY

0 +
Członków grupy psychodeliki.org na FB
0
Członków Zespołu
0 +
Fanów na Facebooku

CZYM SĄ PSYCHODELIKI?

Psychodeliki (gr. psyche – dusza, i delos – ujawnić, objawić) to grupa substancji psychoaktywnych (obejmująca także częściowo dysocjanty i delirianty) wywołujących zmiany percepcji (świadomości), sposobu myślenia oraz sposobu odczuwania emocji. Od innych substancji psychoaktywnych (stymulantów, depresantów) odróżnia je to, że wywołują zmiany stanu i treści świadomości (Bayne & Carter, 2018). Doświadczenia te często są porównywane do zmienionych stanów świadomości: marzeń sennych (Kraehenmann, 2017; Millière et al., 2018), hipnozy (Lemercier & Terhune, 2018), medytacji (Millière, Carhart-Harris, Roseman, Trautwein, & Berkovich-Ohana, 2018). Do klasycznych psychodelików należą psylocybina (składnik niektórych gatunków grzybów), DMT (np. ayahuasca), meskalina (kaktusy San Pedro, pejotl) oraz LSD (dietyloamid kwasu D-lizergowego; Johnson, Hendricks, Barrett, & Griffiths, 2019). Psychodeliki mogą wywierać pozytywny wpływ na dobrostan psychiczny człowieka, również osób, które nie wykazują zaburzeń neurologicznych czy psychiatrycznych (Nichols, Johnson, & Nichols, 2017; MacLean, Johnson, & Griffiths, 2011). Przykładowo, podczas badań na John Hopkins School of Medicine 58% uczestników, którym podano psylocybinę, stwierdziło, że było to jedno z pięciu najbardziej znaczących doświadczeń ich życia. Większość z nich podkreślała, że to doświadczenie pozwoliło im lepiej zrozumieć siebie oraz rozbudziło w nich więcej współczucia i cierpliwości wobec innych ludzi (Griffiths, Richards, Johnson, McCann, & Jesse, 2008). Późniejsze badanie potwierdziło, że nawet pojedyncze przyjęcie psylocybiny może prowadzić do trwałych, pozytywnych zmian w osobowości, skutkując wzrostem otwartości (MacLean et al., 2011). Należy jednocześnie zaznaczyć, że substancje psychodeliczne zażywane w niekontrolowanych warunkach (poza kontekstem badawczym i medycznym) mogą prowadzić do negatywnych skutków psychicznych oraz ryzykownych zachowań (Carbonaro et al., 2016; Johnson, Richards, & Griffiths, 2008).

DLACZEGO PSYCHODELIKI?

Psychodeliki były znane człowiekowi od zarania dziejów i wykorzystywane w celu uzdrawiania i psychicznego rozwoju człowieka. Współcześnie nadal korzystają z nich niektóre kultury w rytuałach inicjacji i uzdrawiania (Winkelman, 2014). Uważamy, że ze względów politycznych badania naukowe nad psychodelikami zostały istotnie ograniczone w drugiej połowie XX wieku. Substancje te zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne i uzależniające narkotyki, a w konsekwencji zakazane przez prawo. Współczesne badania naukowe sugerują, że mają one potencjał terapeutyczny, a odpowiedzialnie stosowane są bezpieczne, nieuzależniające i mogą przynieść korzyści, które są w stanie korzystnie zmienić lub ocalić ludzkie życie. Ponadto sądzimy, że badania nad psychodelikami mogą przyczynić się do rozwoju wiedzy o mózgu, w szczególności dotyczącej mechanizmów leżących u podłoża percepcji i subiektywnego doświadczenia. Wierzymy, że zmiana prawa, zwiększenie liczby badań naukowych nad psychodelikami oraz dotarcie do mediów i społeczeństwa z rzeczowymi informacjami na temat potencjalnych korzyści i realnych zagrożeń stosowania psychodelików może przynieść liczne korzyści dla społeczeństwa.

Obecnie mierzymy się z wieloma wyzwaniami zdrowia psychicznego. Według WHO do 2020 r. depresja będzie na drugim miejscu wśród najczęstszych chorób na świecie, a dekadę później na pierwszym. W Polsce zmaga się z nią około 1,5 mln osób. Depresja często prowadzi do prób samobójczych, a liczba samobójstw zakończonych zgonem w Polsce wzrosła z ponad 4 tys. w 2012 r. do ponad 5,5 tys. w 2018 r (Radio Gdańsk). Innym istotnym czynnikiem prowadzącym do samobójstwa jest zespół stresu pourazowego (PTSD). Badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych blisko 1/4 samobójstw jest związana z PTSD (Tull, Weiss, & McDermott, 2016). Występowanie PTSD w populacji ogólnej jest szacowane na 3-6% (Kessler et al., 2005). Niestety, dostępne leki na depresję jak i PTSD wciąż cechuje relatywnie niska efektywność (Cipriani et al., 2009; Kessler et al., 2005). Mamy więc do czynienia z realnym problemem, o wysokich indywidualnych, społecznych i ekonomicznych kosztach, z którym nie radzi sobie współczesna medycyna, a na który substancje psychodeliczne mogą stanowić rozwiązanie.

CZY PSYCHODELIKI SĄ NIEBEZPIECZNE?

W badaniach DrugScience na temat szkodliwości 20 popularnych substancji psychoaktywnych pod kierownictwem prof. Davida Nutt’a opublikowanych w 2010 r., psychodeliki takie jak LSD i grzyby psylocybinowe zostały sklasyfikowane jako te, które wyrządzają najmniej szkód użytkownikowi i społeczeństwu. Na pierwszym miejscu znalazł się (legalny) alkohol etylowy, tytoń został uplasowany na szóstym miejscu, a marihuana na ósmym miejscu (Nutt, King, & Phillips, 2010). Klasyczne psychodeliki nie prowadzą do fizjologicznego uzależnienia, znane są jedynie anegdotyczne przypadki psychicznego uzależnienia (Johansen & Krebs, 2015). Ponadto, posiadają wyjątkowo niską toksyczność w porównaniu do innych substancji psychoaktywnych, w tym leków (Gable, 2004). Jednakże doświadczenia psychiczne z nimi związane mogą być bardzo intensywne, dlatego tak ważne jest to, aby osoby sięgające po psychodeliki miały pełne informacje na temat zasad bezpieczeństwa i sposobów ograniczenia możliwych szkód.

JAKI JEST POTENCJAŁ PSYCHODELIKÓW
W MEDYCYNIE?

W połowie XX wieku zaczęto badać przydatność psychodelików w walce z zaburzeniami psychicznymi (Carhart-Harris & Goodwin, 2017). Wśród pionierów badań można wymienić szwajcarskiego chemika Alberta Hofmanna oraz czeskiego psychiatrę Stanisława Grofa. Badania zostały znacznie ograniczone w wyniku Konwencji ONZ z 1971 r. W ostatnich latach następuje renesans badań nad psychodelikami i docierają do nas nowe informacje dotyczące ich medycznego potencjału. Aktualne wyniki badań sugerują, że psychodeliki mogą stanowić przełomową terapię w wielu problemach natury psychicznej, w tym w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zespołu stresu pourazowego (Kyzar, Nichols, Gainetdinov, Nichols, & Kalueff, 2017; Vollenweider & Kometer, 2010), a także służyć jako wsparcie opieki paliatywnej (Griffiths et al., 2016; Ross et al. 2016; Rosenbaum et al., 2019). Co ważne, mogą być środkiem leczącym uzależnienia od alkoholu (Bogenschutz et al., 2015; Tófoli & de Araujo, 2016) i papierosów (Johnson, Garcia-Romeu, Johnson, & Griffiths, 2017).

CZY PSYCHODELIKI ZAWSZE BYŁY NIELEGALNE?

Kryminalizacja psychodelików jest stosunkowo nowym zjawiskiem na świecie. Ich produkcja i posiadanie zostały zakazane przez ONZ w Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r (United Nations, 2009). Przez te prawie 50-lat w większości państw świata substancje, które były wykorzystywane przez ludzkość od tysięcy lat, zostały zakazane na podstawie arbitralnych decyzji, nieopartych na naukowych dowodach (Elsey, 2017; Gardner, Carter, O’Brien, & Seear, 2019; Walsh, 2016). Obecnie jedynie kilka państw na świecie (np. Brazylia, Jamajka, Bułgaria, Samoa) zezwala na uprawę, sprzedaż i posiadanie grzybów psylocybinowych. Mimo dominującej kryminalizacji są państwa w których zaprzestano karać za posiadanie psychodelików (np. Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Kanada) oraz w których aktywnie prowadzone są badania nad ich medycznym zastosowaniem (np. Stany Zjednoczone, Australia, Szwajcaria, Wielka Brytania). Pojawiają się również inicjatywy oddolne takie jak Decriminalize Denver, dzięki której w maju 2019 r. obywatele tego miasta w referendum przegłosowali dekryminalizację grzybów psylocybinowych.

ZESPÓŁ

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne tworzą Członkowie Rady Naukowej, Zarządu oraz Konsultanci, którzy realizują i reprezentują cele i misję Towarzystwa. Oprócz tego istnieje grupa "psychodeliki.org" na Facebooku, która zrzesza Sympatyków Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

AllRada NaukowaZarządKonsultanci
Biolog, neurofarmakolog

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska

Chemik

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski

Prawnik, socjolog

Prof. Krzysztof Krajewski

Neurofarmakolog

Prof. dr hab. Andrzej Pilc

Psychiatra

Dr Marek Balicki

Psycholog, kognitywista, neuronaukowiec

Dr Michał Bola

Psycholożka, seksuolożka, adiunktka na Uniwersytecie SWPS

Dr n. hum. Katarzyna Grunt-Mejer

Psycholog, psychoterapeuta, neuronaukowiec

Dr hab. Mateusz Gola

Neuropsychofarmakolog, farmaceuta, neurobiolog

Dr hab. Adam Hamed

Psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta

Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

Psychiatra, psychoterapeuta, naukowiec

Dr hab. n. med. Paweł Holas

Biolog spec. Immunologia

Dr n. biol. Urszula Kozłowska

Lekarz, specjalista anestezjologii oraz medycyny paliatywnej

Dr n. med. Jerzy Jarosz

Neurobiolożka

Dr n. biol. Joanna Podgórska

Lekarka, starsza wykładowczyni

Dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska

Historyk filozofii

Dr Kamil Sipowicz

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Dr Justyna Syroka

Neuronaukowczyni

dr n. med. Justyna Hobot

Socjolog, pisarz, dziennikarz

Maciej Lorenc

Prawniczka, ekspertka polityki narkotykowej

Agnieszka Sieniawska

Aktywista, twórca internetowy

Damian „Mestosław” Sobczyk

Psycholog, terapeuta EMDR

Mariusz Bąberski

Lekarz, onkolog kliniczny

Szymon Borowiec

Neurokognitywistka

Alicja Bińkowska

Psycholożka, psychoterapeutka CBT w trakcie specjalizacji

Ania Cyklińska

Ekspertka polityki narkotykowej

Magdalena Dąbkowska

Filip Duski
Adwokat

Dr n. prawn. Filip Duski

Psycholog, psychoterapeuta

Elżbieta Fidler

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień

Joanna Flis

Psycholog kliniczny

Jakub Greń

Psycholog

Norbert Jamróz

Psycholog

Izabela Jung

Kognitywista i konsultant/coach zdrowia optymalnego

Marta Kaczmarczyk

Naukowiec

Grzegorz Kazek

Psycholog, psychoterapeuta

Bartosz Kleszcz

Facylitator oddychania holotropowego, coach

Tomasz Kwieciński

Psychoterapeuta

Michał Lasocik

Lekarz, rezydent psychiatrii

Piotr Matyja

Współdyrektor Brytyjskiego Towarzystwa Psychodelicznego

Anya Oleksiuk

Kognitywista

Paweł Orłowski

Kulturoznawczyni, koordynatorka projektu partyworkingowego

Aleksandra Pałaszewska

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji

Stanisław Pawlak

Szymon Pluta
Psycholog, edukator, psychoterapeuta

Szymon Pluta

Neurokognitywistka

Anastazja Ruban

Specjalista terapii uzależnień

Elżbieta Stawecka

Psycholog, psychoterapeutka indywidualna i grupowa

Beata Szulik-Bomba

Neuronaukowiec, statystyk, programista

dr Jan Szczypiński

Marta Łukowska
doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

dr Marta Łukowska

Berenika_Halicka
Edukatorka, praktyk IFS, koordynatorka ds. marketingu internetowego

Berenika Halicka

Edyta Halicka
Edukatorka, Praktyk IFS, Koordynatorka ds szkoleń w Brainspotting Ireland

Edyta Halicka

Farmaceutka

Joanna Stefaniuk

Julia Marek
Psycholożka, terapeutka

Julia Marek

Tomasz Wieczorek
Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Tomasz Wieczorek

Michał Jasinski
Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel psychoterapii

dr Michał Jasiński

Katarzyna Kowara
Psycholożka, psychoterapeutka (SN PTP)

Katarzyna Kowara

Biolog, neurofarmakolog

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska

Biolog, neurofarmakolog, dyscyplina nauki medyczne. Profesor Zakładu Farmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie. Zainteresowania naukowe związane z badaniem mechanizmów działania nowych leków neuroprotekcyjnych, przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, procesów neurodegeneracyjnych, szczególnie roli stresu oksydacyjnego w tych procesach. W ostatnim czasie – badania wpływu nowych substancji psychoaktywnych (psychodelików, psychostymulantów) na neuroprzekaźnictwo mózgowe i zachowanie zwierząt oraz ewentualną neurotoksyczność tych związków.

Chemik

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski

Absolwent UAM Poznań w zakresie chemii stosowanej, doktor technologii chemicznej, profesor nauk technicznych, profesor Honoris Causa Pontifical Catholic University w Ibarra (Ekwador). Zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (1976-1987 oraz od 2016 do 2018). Dyrektor Naczelny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (1987-2008). Od 1989 r. Koordynator Agendy ONZ – FAO ESCORENA. Autor ponad 15 książek wydanych przez światowe wiodące wydawnictwa. Autor i współautor ponad 14 patentów międzynarodowych i światowych, wynalazca. Członek Komitetów Naukowych wielu światowych czasopism naukowych.  

Prawnik, socjolog

Prof. Krzysztof Krajewski

Kierownik Katedry Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Członek Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego wobec narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków w innych krajach – m.in.: „Sens i bezsens prohibicji”. W latach 2009-2011 kierował grupą 15 ekspertów opracowujących nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie w grudniu 2011 r.

Neurofarmakolog

Prof. dr hab. Andrzej Pilc

Pracuje w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie oraz w Collegium Medicum UJ. Zajmuje się neuro- i psychofarmakologią, badając podstawy i sposoby leczenia zaburzeń psychicznych. Jego najważniejsze dokonania naukowe to: hipoteza up-regulacji receptorów GABAB przez leki antydepresyjne, pierwszy opis przeciwdepresyjnego działania antagonistów receptorów mGlu5, czy pierwsze prace na temat przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych i antypsychotycznych efektów ligandów receptorów III grupy mGlu. Opublikował ponad 237 prac naukowych w czasopismach międzynarodowych (PubMed) i jest najczęściej cytowanym polskim neurofarmakologiem (ponad 10 tys. cytowań – Google Scholar).

Psychiatra

Dr Marek Balicki

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i psychiatrii. Przed 1989 r. działacz opozycji demokratycznej, więziony w stanie wojennym. Polityk, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, poseł na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji. W październiku 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wkrótce potem objął kierownictwo biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, w ramach którego zaplanowano utworzyć ambulatoryjne centra opieki psychiatrycznej. W lipcu 2019 r. mianowany pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.

Psycholog, kognitywista, neuronaukowiec

Dr Michał Bola

Adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS (2011), doktorat obronił na Uniwersytecie w Magdeburgu (2015). Laureat stypendium FNP Start i Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Obecnie kieruje projektami finansowanymi przez NCN i MNiSW, oraz jest członkiem europejskiej sieci COST “The Neural Architecture of Consciousness”. Prowadzi badania dotyczące podprogowego przetwarzania bodźców, oraz relacji świadomości z procesami poznawczymi, takimi jak uwaga i pamięć robocza.

Psycholożka, seksuolożka, adiunktka na Uniwersytecie SWPS

Dr n. hum. Katarzyna Grunt-Mejer

Dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii (UW), certyfikowana psychoseksuolożka (EFS-ESSM) i bioetyczka (WF UW). Adiunktka w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu, gdzie kieruje studiami podyplomowymi Seksuologia Praktyczna. Terapeutka (obszary szczególnych zainteresowań: problemy seksualne oraz terapia w związkach konsensualnie niemonogamicznych).

Psycholog, psychoterapeuta, neuronaukowiec

Dr hab. Mateusz Gola

Profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Autor ponad 70 publikacji naukowych w większości dotyczących nałogowych zachowań oraz psychologii klinicznej. Twórca projektu hiperseksualność.pl oraz Ogólnopolskiego Badania Nałogów i aplikacji badawczej na telefony komórkowe Nałogometr. Zainteresowany wykorzystaniem psychodelików w terapii uzależnień.

Neuropsychofarmakolog, farmaceuta, neurobiolog

Dr hab. Adam Hamed

Obecnie jest pracownikiem naukowym w Laboratorium Pamięci Przestrzennej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Jego główne badania związane są z różnicami indywidualnymi w aktywacji układu nagrody, kontrolowanej emisją wokalizacji ultradźwiękowej oraz biologicznymi i neurochemicznymi podstawami tego zjawiska. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na budowaniu matematycznych modeli aktywacji układu nagrody w różnych modelach zachowania związanych z interakcjami społecznymi, uzależnieniem od narkotyków i predykcją nagrody.

Psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta

Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

Jako klinicystka i naukowiec przez szereg lat związana z Instytutem Psychiatrii I Neurologii w Warszawie. W kadencji 2019-2022 pełni funkcję Przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Twórczyni programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego młodzieży I młodych dorosłych Narodowego Programu Zdrowia. Założycielka Komisji Psychiatrii Klimatycznej przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Interesuje się etycznymi aspektami implementacji nowych technologii psychoterapii wspomaganych farmakologicznie (za pomocą psychodelików).

Psychiatra, psychoterapeuta, naukowiec

Dr hab. n. med. Paweł Holas

Terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (CBT), nauczyciel mindfulness (MBCT/MBSR/MSC), specjalista w dziedzinie psychiatrii i seksuologii. Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracowni e-MPAT na UW (e-Mindfulness, Psychoterapii i Technologii Lab). Kierownik studiów podyplomowych: Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness. Prowadzę badania dotyczące m in. psychopatologii poznawczej eksperymentalnej oraz efektywności i mechanizmów działania uważności i współczucia oraz interwencji na nich opartych. Zainteresowania naukowe dotyczą również terapii psychodelicznej.

Biolog spec. Immunologia

Dr n. biol. Urszula Kozłowska

Dr Urszula Joanna Kozłowska jest adiunktem w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz członkiem sekcji neuronauki w MIND Foundation. Szczególnie interesuje się immunologią mikrogleju i komórek macierzystych, w kontekście degeneracji i regeneracji tkanki nerwowej. Od października 2021 jest kierownikiem projektu NCN SONATINA 5 (badania podstawowe), którego celem jest oszacowanie m.in. czy psylocybina, może być pomocna w leczeniu urazów tkanki nerwowej, powstałych wskutek chorób neurodegeneracyjnych.

Lekarz, specjalista anestezjologii oraz medycyny paliatywnej

Dr n. med. Jerzy Jarosz

Absolwent Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Warszawie. Był założycielem Poradni Przeciwbólowej w Centrum Onkologii, a następnie Zakładu Medycyny Paliatywnej. Kierował też Zakładem Anestezjologii Centrum Onkologii w Warszawie. Jest współzałożycielem Hospicjum Onkologicznego w Warszawie. Od 2013 r. prowadzi Poradnię Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Centrum Naukowo-Dydaktyczne w Hospicjum Onkologicznym w Warszawie. Od lipca 2015 r. w ramach Poradni zorganizował i prowadzi pierwszy w Polsce Punkt Konsultacyjny Medyczna Marihuana. Od 2012 r. uczestniczy w misjach międzynarodowych jako ekspert Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie opieki paliatywnej.

Neurobiolożka

Dr n. biol. Joanna Podgórska

Doktor nauk biologicznych ze specjalnością neurochemia. Doktorat ukończyła w Instytucie Biologii Doświadczalnej Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie w Centrum Neurobiologii. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychosomatyki i somatopsychologii (SWPS Warszawa), Dietetyki sportowej (AWF Warszawa) oraz Prowadzenia i Monitorowania Badań Klinicznych (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). Jest wykładowcą akademickim na Uniwersytecie SWPS, edukatorem w Stowarzyszeniu PsycheSomaPolis, twórcą autorskich suplementów wspierających pracę mózgu (HealthLabs).

Lekarka, starsza wykładowczyni

Dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska

Współtwórczyni jednego z pierwszych w Polsce oddziałów dla osób z HIV/AIDS. Honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, a także organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami” i Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy. Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących HIV/AIDS oraz książki „Medyczna marihuana. Historia hipokryzji”. Pracuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Historyk filozofii

Dr Kamil Sipowicz

Urodzony 23 lipca 1953 r. w Otwocku. Studia w Warszawie, Monachium i Berlinie Zachodnim. Autor wielu publikacji m.in.: „Zagadnienie nieautentyczności i degeneracji w filozofii Martina Heideggera”, „Hipisi w PRLu-u”, „Czy marihuana jest z konopi?”, „Encyklopedia polskiej psychodelii”, „Tajemnicze dzieje pierwiastków”, „Choroby kartezjańskie”. W 1999 r. redaktor naczelny magazynu „Max”. Od 2000 r. prezes Instytutu Badań DNA. Pisarz, artysta.

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Dr Justyna Syroka

Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii pracy, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Posiada doświadczenie akademickie oraz prowadzi szkolenia. Ukończyła Międzynarodową Szkołę Języka Niderlandzkiego (Arnhem, Holandia). Członkini Personality and Social Psychology Society (California, USA). Od 2013 r. zajmuje się tematyką uzależnień. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii (woj. lubelskie) od 2014 r. Jako członkini Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy współpracuje z organizacjami i instytucjami, na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu z runku pracy młodzieży NEET.

Neuronaukowczyni

dr n. med. Justyna Hobot

Interdyscyplinarna badaczka, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, związana z Laboratorium Badań Świadomości (C-LAB) oraz Centrum Badań Mózgu. Absolwentka neurobiologii i filozofii. W ramach doktoratu, zrealizowanego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Wydziale Medycyny Klinicznej Uniwersytetu w Aarhus, prowadziła projekty dotyczące wpływu przezczaszkowej stymulacji magnetycznej mózgu na świadomość. Jej aktualne zainteresowania badawcze dotyczą integracji metafizycznych aspektów doświadczeń psychodelicznych.

Socjolog, pisarz, dziennikarz

Maciej Lorenc

Ukończył socjologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, autor książek „Czy psychodeliki uratują świat?” (2019) i „Grzybobranie. Kulturowa historia psylocybiny” (2023), prowadzi audycję „Psychodelicje” w radiu Newonce. Tłumacz wielu książek poświęconych substancjom psychodelicznym, m.in. autorstwa Michaela Pollana, Davida Nutta, Alberta Hofmanna, Julie Holland, Stanislava Grofa, Jamesa Fadimana, Alana Wattsa i Ricka Strassmana.

Prawniczka, ekspertka polityki narkotykowej

Agnieszka Sieniawska

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Członkini i współzałożycielka Koalicji Medycznej Marihuany. Konsultantka programu European Drug Policy Initiative prowadzonego przez węgierską organizację Rights Reporter Foundation. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011 r. Autorka raportów oraz publikacji na temat prawa narkotykowego i polskiej polityki narkotykowej.

Aktywista, twórca internetowy

Damian „Mestosław” Sobczyk

Absolwent Europeistyki oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił pracę magisterską dotycząca polityk narkotykowych w UE. Twórca kanałów „Wiem co ćpiem” oraz „Mestosław”, których celem jest edukacja na temat substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wspieranie racjonalnej polityki opartej na badaniach naukowych, a nie uprzedzeniach. Współautor książki „Haj, czyli jak nie szkodzić sobie i innym”. Aktywista na rzecz legalizacji marihuany i psychodelików. Członek Rady Polskiej Izby Konopi. Współpracownik Wolnych Konopi. Członek Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Specjalista redukcji szkód w Poradni Psychoaktywnej. Działa również w Sejmie, gdzie jest ekspertem społecznym w Parlamentarnym Zespole ds. Legalizacji Marihuany.

Email:mesto@mestoslaw.pl

Psycholog, terapeuta EMDR

Mariusz Bąberski

Absolwent psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Zajmuje się terapią traumy, stanów depresyjnych, lęków oraz integracją doświadczeń psychodelicznych. W zakresie pracy z psychodelikami, zajmuje się dwoma obszarami. Jednym z nich, jest odpowiednie przygotowanie i weryfikacja celu podejścia do doświadczenia psychodelicznego. Drugim, zrozumienie i integracja treści u osób, które są po doświadczeniach psychodelicznych.

Lekarz, onkolog kliniczny

Szymon Borowiec

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Obecnie związany z Kliniką Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przez kilka lat członek domowych i stacjonarnych zespołów hospicyjnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i European Society For Medical Oncology. Badacz w badaniach klinicznych. Zainteresowany problematyką wykorzystania psychodelików u kresu życia.

Neurokognitywistka

Alicja Bińkowska

Doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kierownik WeedTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych. Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu zażywania marihuany na funkcje poznawcze i pracę mózgu u ludzi. Interesuje się wpływem substancji psychoaktywnych na organizm i zachowanie człowieka.

Psycholożka, psychoterapeutka CBT w trakcie specjalizacji

Ania Cyklińska

Od ponad dwóch lat prowadzi platformę @psychoedu_ na Instagramie, gdzie popularyzuje wiedzę naukową i dbanie o zdrowie psychiczne. Współprowadzi również podcast Można Zwariować i jest członkinią fundacji o tej samej nazwie. Prowadzi własny gabinet w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, w duchu dialogu motywującego i terapii schematów. Z zainteresowaniem śledzi rozwój terapii psychodelicznej.

Ekspertka polityki narkotykowej

Magdalena Dąbkowska

Związana z Międzynarodowym Programem Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations (od 2008 roku), w ciągu ostatniej dekady współpracowała też z szeregiem organizacji krajowych np. Helsińską Fundacją Praw Człowieka i międzynarodowych, np. AFEW International. Absolwentka Drug Policy Seminar Series Polskiej Akademii Nauk (2011) i Drug Policy and Human Rights Course podczas Central European Summer University w Budapeszcie (2013). Członkini założycielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Adwokat

Dr n. prawn. Filip Duski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2018 r. obronił pracę doktorską pt. „Narkotyki. Aksjologiczne i prawne podstawy kryminalizacji”, przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. K. Krajewskiego. Od 2011 r. członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Udziela porad prawnych w ramach projektu Drop-in krakowskiego Monaru. Zainteresowany tworzeniem założeń i rozwiązań spodziewanej reformy prawa dotyczącego substancji psychoaktywnych, w tym psychodelików.

Psycholog, psychoterapeuta

Elżbieta Fidler

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par, w swojej pracy stawia na autentyczny i głęboki kontakt. Ukończyła profilaktykę społeczną i resocjalizację na Uniwersytecie Warszawskim, psychologię na Uniwersytecie SWPS, całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Szkołę Psychoterapii Grupowej oraz szkolenie w zakresie terapii par. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, zdobyte zarówno w placówkach publicznych, jak i w praktyce prywatnej. Zastosowaniem psychodelików w psychoterapii interesuje się od wielu lat.

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień

Joanna Flis

Psycholog i psychoterapeuta uzależnień pracująca z osobami uzależnionymi od 10 lat. Zajmuje się badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu uzależnień. Prowadzi prywatną praktykę. Autorka artykułów oraz współautorka książek. Szkoleniowiec.

Email:https://www.joannaflis.pl/

Psycholog kliniczny

Jakub Greń

Psycholog kliniczny (studia magisterskie na warszawskim Uniwersytecie SWPS), w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz w procesie certyfikacji w zakresie psychoterapii uzależnień (w Instytucie Psychologii Zdrowia, Warszawa). Swoją aktualną pracę badawczą poświęca poszukiwaniom skutecznych strategii redukcji ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W ramach działań w Społecznej Inicjatywie Narkopolityki (SIN), a także stażu i współpracy z dwoma portugalskimi NGO – Kosmicare. Harm Reduction & Psychedelic Research oraz APDES – działał jako tripsitter, outreach i partyworker na wielu festiwalach (m.in. BOOM i Goadupa).

Psycholog

Norbert Jamróz

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Nottigham Trent University w Wielkiej Brytanii). Jest członkiem Association for Contextual Behavioral Science, ACBS Polska oraz MIND – European Foundation for Psychedelic Science.

Psycholog

Izabela Jung

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu w warszawskiej Grupie TROP. Przez 8 lat prowadziła szkolenia z kompetencji osobistych. W 2006 r. współtworzyła pierwszą w Polsce poradnię psychologiczną online. Od tego czasu za pośrednictwem Internetu pomaga Polakom rozsianym po całym świecie. Ważne miejsce w jej pracy zajmuje rozwój duchowy i integracja doświadczeń psychodelicznych.

Kognitywista i konsultant/coach zdrowia optymalnego

Marta Kaczmarczyk

Absolwentka studiów magisterskich kognitywistyki na UCL oraz po-magisterskich User System Interaction na TU/e. Współzałożycielka i koordynatorka Holenderskiego Towarzystwa Psychodelicznego, które jest platformą do dyskusji na temat bezpiecznych i odpowiedzialnych sposobów stosowania psychodelików. Konsultantka biohackingu i zdrowia optymalnego pod nazwą Embodying the Mind. Współpracuje z International Institute of Longevity przy zakładaniu pierwszego w Polsce centrum zdrowia optymalnego.

Naukowiec

Grzegorz Kazek

Pracownik Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Zajmuje się farmakologią eksperymentalną w modelach in vitro i badaniami w zakresie psychiatrii translacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Interesuje się wykorzystaniem metod grupowych i technik ekspresyjnych w integracji doświadczeń psychodelicznych oraz nowymi paradygmatami w profilaktyce i terapii zaburzeń używania substancji psychoaktywnych.

Psycholog, psychoterapeuta

Bartosz Kleszcz

Prowadzi działalność psychoterapeutyczną, szkoleniową, superwizyjną, naukową i konferencyjną skoncentrowaną wokół terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz pokrewnych terapii behawioralnych trzeciej fali.Zaangażowany w promocję podejść terapeutycznych opartych na dowodach naukowych w kraju i za granicą, członek Association for Contextual Behavioral Science, prowadzi serwis Uczę się ACT, współzałożyciel szkoły psychoterapii Behawioralnie.

Facylitator oddychania holotropowego, coach

Tomasz Kwieciński

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc się na temat epistemologii różnych rodzajów doświadczeń mistycznych. Jako pierwszy Polak skończył w 2015 r. Grof Transpersonal Training – wieloletnią szkołę założoną przez Stanislava Grofa, dotyczącą prowadzenia ludzi przez poszerzone stany świadomości i integrowanie ich po procesie. Od 2019 r. członek GTT Staff – grupy najbardziej doświadczonych holotropowych facylitatorów. Od ponad 10 lat prowadzi w wielu krajach warsztaty dotyczące relacji, pracy z emocjami i zmiany osobistej. Certyfikowany przez Izbę Coachingu, codziennie pracuje z ludźmi indywidualnie.

Psychoterapeuta

Michał Lasocik

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, magister socjologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji ISNS (UW). Współpracuje z prywatnymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie; realizował programy społeczne i edukacyjne w projektach organizacji pozarządowych promujących zdrowie psychiczne i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu (m.in. Stacja Ursus, Teatr Zgoda, Fundacja TUS, Fundacja Druga Strona Lustra, Fundacja eF Kropka, SIN). Od Listopada 2019 koordynator mieszkania chronionego programu POWER Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Lekarz, rezydent psychiatrii

Piotr Matyja

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii. Ukończył studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie następnie wykładał psychiatrię. Członek Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zainteresowany międzynarodową współpracą w kierunku zastosowania i bezpieczeństwa użycia psychodelików w dziedzinie psychiatrii.

Współdyrektor Brytyjskiego Towarzystwa Psychodelicznego

Anya Oleksiuk

W The Psychedelic Society UK zajmuje się głównie produkcją filmową i kampanią na rzecz dekryminalizacji psychodelicznych roślin i grzybów w UK. Ukończyła studia magisterskie na kierunku film dokumentalny i eksperymentalny na University of West London. Prowadziła departament video dla jednej z największych brytyjskich organizacji charytatywnych zajmujących się opieką paliatywną. Założycielka kreatywnej agencji filmowej Triptika Studios. Reżyserka i producentka dokumentu „Renesans Psychodeliczny”.

Kognitywista

Paweł Orłowski

Kognitywista realizujący neuronaukowe badania w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Zaangażowany w badania neuronalnych podstaw świadomości oraz związku zażywania substancji psychodelicznych ze zmianami w procesach przetwarzania emocji i bodźców dotyczących „ja”.

Kulturoznawczyni, koordynatorka projektu partyworkingowego

Aleksandra Pałaszewska

Absolwentka studiów magisterskich z kulturoznawstwa ze specjalnością w organizacji, zarządzaniu i realizacji projektów na Uniwersytecie SWPS. Od 2020 roku członkini Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, gdzie koordynuje projektem partyworkingowym „Bezpieczna przestrzeń” oraz współorganizuje projekty związane z prawem i polityką narkotykową. Pracowała przy organizacji Konferencji „Nauka Psychodeliczna”. Autorka Informatora Psychodelicznego oraz menadżerka mediów społecznościowych PTP.

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji

Stanisław Pawlak

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, dwuletnie studium psychoterapii w Instytucie Psychologii Procesu oraz studium Dialogu Motywującego. Jest absolwentem szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE BROK. Interesuje się psychodeliczną perspektywą w radzeniu sobie z trudnościami takimi jak uzależnienia czy kryzysy egzystencjalne. Pracuje jako psychoterapeuta uzależnień, partyworker oraz zajmuje się popularyzacją naukowej wiedzy o psychodelikach oraz redukcją szkód.

Psycholog, edukator, psychoterapeuta

Szymon Pluta

Psycholog (Uniwersytet SWPS w Katowicach), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat KCPU) oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie uczestnik całościowego kursu psychoterapii w Fundacji Kontekst (akredytowanym przez PTP). Wykładowca związany z Uniwersytetem SWPS w Katowicach. Opiekun merytoryczny koła naukowego uNiezależnieni (USWPS) zajmującego się polityką narkotykową i terapią uzależnień. W ramach działań edukacyjnych zajmuje się również edukacją młodzieży z zakresu redukcji szkód. Związany ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki i Polskim Towarzystwem Psychodelicznym. 

Neurokognitywistka

Anastazja Ruban

Neurokognitywistka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych w dyscyplinie Psychologia na Uniwersytecie SWPS. W ramach doktoratu realizuje projekt dotyczący charakterystyki psychofizjologicznej osób zażywających substancje psychodeliczne. W Centrum Badań Neuropoznawczych SWPS współpracuje z zespołami zajmującymi się badaniami nad funkcjonowaniem osób z zaburzeniami nastroju (MoodTeam) oraz użytkowników substancji psychoaktywnych (WeedTeam).

Specjalista terapii uzależnień

Elżbieta Stawecka

Ukończyła podyplomowe studia Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków. Od lat zaangażowana w politykę narkotykową. Doświadczenie w zakresie polityki narkotykowej zdobywała w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestniczyła w eksperckich spotkaniach organizowanych przez Grupę Pompidou Rady Europy. Współpracuje z lokalnym organizacjami pozarządowymi.

Psycholog, psychoterapeutka indywidualna i grupowa

Beata Szulik-Bomba

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, podyplomowe Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Treningu i Psychoterapii, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Założycielka Centrum Prosta Psychoterapia.

Neuronaukowiec, statystyk, programista

dr Jan Szczypiński

Doktorat realizował w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Laureat licznych grantów i stypendiów NCN. W swojej pracy naukowej zajmuje się neuronalnymi korelatami zaburzeń psychicznych, teorią umysłu oraz interakcjami emocji i funkcji poznawczych. Aktualnie prowadzi badania skupiające się na procesach emocjonalnych i poznawczych wśród użytkowników substancji psychodelicznych. Popularyzator nauki psychodelicznej.
doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

dr Marta Łukowska

Doktora psychologii, tytuł uzyskała w Instytucie Psychologii UJ, pracuje w Laboratorium Traumy, Zdrowia i Odżywiania THrivE w Uniwersytecie Śląskim, współpracuje z Laboratorium Badania Świadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowała z Laboratoire de Neurosciences Cognitives (EPFL) i Sackler Centre for Consciousness Science. Prowadzi badania dotyczące świadomości cielesnej, traumy, zmienionych stanów świadomości cielesnej, interocepcji i substytucji sensorycznej. Interesuje się wpływem zmienionych stanów świadomości na postawy i zachowania proekologiczne. Ekopsycholożka, rolniczka ekologiczna, aktywistka klimatyczna.
Edukatorka, praktyk IFS, koordynatorka ds. marketingu internetowego

Berenika Halicka

Magister filologii angielskiej (UAM w Poznaniu). Dyplomowana masażystka, zafascynowana różnymi metodami pracy z ciałem i umysłem oraz ich integracją. Ukończyła szkolenie metody terapeutycznej IFS i prowadzi warsztaty integracji doświadczeń psychodelicznych z jej wykorzystaniem. Współtwórczyni sklepu internetowego Terapia Psychodeliczna.info oraz Newsblottera – newslettera popularyzującego wiedzę naukową wokół terapii wspomaganej psychodelikami. Na co dzień zajmuje się marketingiem internetowym w branży MedTech, prowadzi także profil na instagramie @somatic__healing poświęcony psychosomatyce i pracy z ciałem

Edukatorka, Praktyk IFS, Koordynatorka ds szkoleń w Brainspotting Ireland

Edyta Halicka

Absolwentka Filologii Angielskiej na UAM w Poznaniu, była masażystka, od wielu lat zgłębiająca powiązania pomiędzy ciałem, emocjami i umysłem. Ukończyła szkolenie metody terapeutycznej IFS i poszerza swoje zainteresowania różnymi metodami terapii traumy. Współpracowała z Psychedelic Somatic Institute, organizacją szkolącą terapeutów w somatycznej terapii z wykorzystaniem marihuany i ketaminy. Współtwórczyni sklepu internetowego Terapia Psychodeliczna.info oraz newslettera psychodelicznego Newsblotter – Mikrodawki wiedzy psychodelicznej. Swoimi zainteresowaniami i poszukiwaniami w obszarze praktyk wspierających ciało i umysł dzieli się na Instagramie na profilu Somatic Healing. Zawodowo wspiera rozwój szkoleń metody Brainspotting w Polsce i w Irlandii.

Farmaceutka

Joanna Stefaniuk

Magister farmacji, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych Psychologia Uzależnień na Uniwersytecie SWPS. Realizatorka projektów badawczych we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii („Narkotyki, Zdrowie Psychiczne i Redukcja Szkód”), akcji partyworkingowych (SIN, Bezpieczna Przestrzeń) oraz działań z zakresu edukacji narkotykowej (projekty ulotek, edukacja w szkołach). Współzałożycielka organizacji farmaceutów PWZF. Obecnie pracuje w obszarze regulacji firm konopnych.

Psycholożka, terapeutka

Julia Marek

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Związana ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki. Zawodowo zajmuje się terapią psychologiczną i integracją doświadczeń psychodelicznych. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i rodziców z obszaru problematyki użytkowania substancji psychoaktywnych w duchu redukcji szkód. W ramach działalności naukowej zajmuje się obszarem zdrowia w kontekście zażywanie substancji psychoaktywnych. Z zamiłowania partyworkerka i studentka medycyny.

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Tomasz Wieczorek

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ukończył specjalizację z psychiatrii w Klinice Psychiatrii tej uczelni, tam również się doktoryzuje. Szkoli się na psychoterapeutę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w zakresie terapii wspomaganych psychodelikami i integracji doświadczeń psychodelicznych w MIND Foundation w Berlinie. Zaangażowany w badania w obszarze neurostymulacji mózgu oraz medycyny snu, prowadzi zajęcia dydaktyczne na UM we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie SWPS (filia wrocławska). Hobbystycznie zajmuje się radiowym dziennikarstwem muzycznym.

Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel psychoterapii

dr Michał Jasiński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta, filmoznawca, skandynawista, w latach 2016-2023 wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Prowadzi praktykę terapeutyczną w Barcelonie, zajmuje się też integracją psychodeliczną w Stowarzyszeniu Hermanosis. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznych na czele z terapią koherencji. Jest certyfikowanym nauczycielem tego nurtu i współpracownikiem naukowym Coherence Psychology Institute, z ramienia którego prowadzi warsztaty i propaguje wiedzę o procesie rekonsolidacji pamięci w psychoterapii.

Psycholożka, psychoterapeutka (SN PTP)

Katarzyna Kowara

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, seksuolożka w trakcie szkolenia. Jest w trakcie szkolenia I stopnia w analizie jungowskiej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz integracją doświadczeń psychodelicznych – zarówno jako klinicystka jak i osoba szkoląca w tych dziedzinach. Współprowadzi Fundację Bez Klamek i ośrodek Nurty w Krakowie.